Proces sądowy to gra stron, liczy się w nim nie tylko znajomość reguł, ale i doświadczenie – bez niego wygrana może być tylko przypadkiem

Nieprzerwanie od ponad 25 lat świadczymy profesjonalną pomoc prawną na rzecz każdego, kto potrzebuje naszej pomocy. Opieramy się na zdobytej i nieustannie pogłębianej wiedzy prawniczej, kierując się przy tym zdobytym przez lata doświadczeniem procesowym.

Specjalizujemy się w postępowaniach sądowych. Bronimy w sprawach karnych oraz reprezentujemy strony w sporach sądowych przed sądami powszechnymi – w tym przed Sądem Najwyższym, oraz sądami administracyjnymi.

Do powierzonych nam spraw podchodzimy strategicznie, aby osiągnąć zamierzony cel.

Chętnie pomożemy również Państwu!

26

lat doświadczenia

1000

rozpraw każdego roku

5

prawników

Aktualności

Specjalizacje

Obrona w sprawach karnych

Obrona w sprawach karnych

Każdy ma prawo do obrony. Bronimy przed niewłaściwym, nieusprawiedliwionym, naruszającym podstawowe prawa działaniem organów władzy publicznej.

Spory sądowe

Spory sądowe

Pomagamy dochodzić wszelkich roszczeń na drodze polubownej, a jeżeli okaże się ona nieskuteczna – na drodze postępowania sądowego.

Bieżąca obsługa prawna

Bieżąca obsługa prawna

Problemom prawnym życia gospodarczego zawsze lepiej zapobiegać, niż je rozwiązywać. Umowy zawiera się przede wszystkim na wypadek sporu.

Windykacja

Windykacja należności i dochodzenie roszczeń nie musi burzyć relacji z kontrahentami oraz pociągać za sobą niewspółmiernych kosztów.

Wygrywamy doświadczeniem

Partnerzy

Krystian Szymanek

Adwokat – Partner Zarządzający

k.szymanek@kancelaria-srp.pl

Michał Ratman

Adwokat – Partner Zarządzający

m.ratman@kancelaria-srp.pl

Dlaczego my?

W prawie oprócz wiedzy teoretycznej zasadniczą rolę odgrywa doświadczenie. Prowadzenie sporów sądowych to swego rodzaju sztuka. Dla nas są one codziennością.

Nieprzerwanie od ponad 25 lat świadczymy profesjonalną pomoc prawną na rzecz każdego, kto potrzebuje naszej pomocy. Opieramy się na zdobytej i nieustannie pogłębianej wiedzy prawniczej, kierując się przy tym zdobytym przez lata doświadczeniem procesowym.

Specjalizujemy się w postępowaniach sądowych. Bronimy w sprawach karnych oraz reprezentujemy strony w sporach sądowych przed sądami powszechnymi – w tym przed Sądem Najwyższym, oraz sądami administracyjnymi.

Do powierzonych nam spraw podchodzimy strategicznie, aby osiągnąć zamierzony cel.

Chętnie pomożemy również Państwu!